Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 71/3411771

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu wraz z dokumentacją fotograficzną stanu towaru i opakowania, oczekiwaną formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. W odpowiedzi poinformujemy, czy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przesłanie produktu do magazynu zwrotów. Uwaga: zwroty bez uprzedniego zgłoszenia, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane.
 3. Najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu towaru (a gdy nie był on zgodnie z powyższym wymagany, od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego) poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: online@wist24.pl lub telefonicznie: 71/3411771. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Uwaga: dla uproszczenia i przyśpieszenia procedur reklamacyjnych związanych z uszkodzeniami towarów w transporcie zdecydowanie zalecamy możliwie szczegółowe oględziny przesyłki bezpośrednio przy jej odbiorze i zaznaczenie stwierdzonych uszkodzeń w protokole przewoźnika / liście przewozowym.

Przypominamy, że zgodnie z art.545 § 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Szkody w przesyłce nie dające się zauważyć z zewnątrz i ujawnione po przyjęciu przesyłki należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej przyjęcia; uchybienie temu terminowi co do zasady uniemożliwia dochodzenie roszczeń od przewoźnika (art.76 Prawa przewozowego).

Zaznaczamy, że wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie; w szczególności ewentualne odstępstwa od powyższych reguł nie pozbawiają konsumenta możliwości złożenia reklamacji co do niezgodności towaru z umową.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Prześlij do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem numeru konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 2. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Uwaga: zwroty bez uprzedniego przesłania oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie będą przyjmowane.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów korzystania zmniejszających jego wartość handlową, w tym czy nie został zdekompletowany, uszkodzony lub zniszczony).
 4. Na Twój adres email prześlemy informację o rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na wskazany numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na rachunek karty. Zwracana kwota może zostać pomniejszona odpowiednio do stopnia zmniejszenia wartości handlowej towaru wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu złożone było po terminie ustawowym, zwrot nie zostanie przyjęty, o czym poinformujemy Cię na wskazany adres email. Ewentualny kolejny zwrot przesyłki (także ze względu na jej nie przyjęcie przez adresata) skutkował będzie jej utylizacją bez prawa do odszkodowania.
 6. Jeżeli stan w chwili jego zwrotu pozbawia go wartości handlowej, zwrot ceny nie nastąpi; w takim przypadku możesz w terminie 14 dni od zawiadomienia o takiej sytuacji wnieść o ponowne przesłanie na Twój koszt tego samego egzemplarza towaru, w przeciwnym wypadku zostanie on zutylizowany bez prawa do odszkodowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl